Tjänster

Schales Trädgårdstjänster

Trädgårdstjänster

Löpande trädgårdstjänster utefter behov, vår-och höststädning, gräsklippning-och trimning, rensning av ogräs, ogräsbränning i gångar, plantering, gödsling, bevattning, slyröjning och bortforsling av ris.
Vid problem med rådjur gör vi upprepade behandlingar med Tricogarden (gjort på fårtalg).
Vi sätter rabattkanter i Cortenplåt och kan även ordna tex odlingslådor i Corten, i samarbete med Stålmiljö.

Buskar och träd

Beskärning av buskar och träd, trädfällning, häckklippning, formklippning och flisning av ris.

Stenläggning

Anläggning av stenparti.

Miljöpolicy

För att vara så skonsamma som möjligt för miljön och klimatet, använder vi oss av professionella batterimaskiner och alkylatbensin i vissa maskiner. Batterimaskiner ger dessutom inte så mycket buller.

RUtavdrag

Rutavdrag går att få för de flesta trädgårdsarbeten, med 50% avdrag på arbetskostnaden. 

Läs mer på skatteverket